Usenetcommunity FTD sluit haar deuren

Per 1 maart zal downloadcommunity FTD haar deuren sluiten. Dit op last van de rechtbank Haarlem die bepaalde dat hoewel downloaden legaal is, FTD indirect uploaden naar Usenet zou stimuleren en daarmee in strijd met de wet zou handelen. FTD ziet zich genoodzaakt tot deze stap vanwege de hoge dwangsommen en het feit dat ze ook tijdens het hoger beroep, dat meerdere jaren kan duren, op zwart zou moeten blijven van de rechter.
Het vonnis in de zaak die FTD tegen auteursrechtenclub BREIN was begonnen, gaf FTD op vrijwel al haar punten gelijk. Downloaden mag, en ook het aanbieden van een “tvgids voor usenet” is niet verboden. Maar de rechtbank vond dat FTD toch op zwart moest omdat de site toch het uploaden zou stimuleren.

Na het vonnis heeft FTD alle mogelijkheden en strategieën overwogen om het vonnis aan te vechten of in enigerlei vorm een doorstart te kunnen maken. Hoewel zij vele waardevolle suggesties van de community en ven gespecialiseerde ICT-advocaten ontving, ziet het platform geen andere mogelijkheid meer dan zich neer te leggen bij het vonnis. Het vonnis stelt namelijk dat FTD binnen een maand op zwart moet, ongeacht een eventueel hoger beroep. Het is onmogelijk voor een communitysite onder die omstandigheden een gerechtelijke procedure te voeren, aangezien deze vele tienduizenden euro’s kosten en FTD dit niet kan opbrengen.

FTD zal beschikbaar blijven tot 1 maart, waarna haar deuren voorgoed gesloten zullen worden. Verdrietig en met pijn in het hart kijken wij terug op ruim negen jaar van gezelligheid, kameraadschap en gelijkgezindheid. Dat hier een einde aan zal komen vinden wij lastig te verwerken, maar het is een feit.

Een definitief vaarwel en dankwoord bewaren wij nog voor het einde van deze maand, maar toch alvast; bedankt voor de steun en ieders inzet. FTD zal in onze harten voortleven.

Internetplatform moet discussies over downloaden sluiten

Downloaden is legaal, maar een ontmoetingsplatform voor downloaders is dat niet. Dat bepaalde de rechtbank Haarlem vandaag in de bodemprocedure die FTD, de grootste Nederlandstalige community van Usenet-enthousiastelingen, had aangespannen tegen antipiraterijstichting Brein. FTD zou het illegaal uploaden indirect stimuleren. Het platform is teleurgesteld en beraadt zich op hoger beroep.

FTD spande deze bodemprocedure in mei 2009 aan omdat zij oprecht meende binnen de Nederlandse wet te opereren. Downloaden van Usenet is legaal, en FTD doet niets meer dan een platform bieden waar mensen elkaar op interessante downloads kunnen wijzen. Onder druk van Brein had het platform zich destijds al aangepast om te conformeren aan de wet.

FTD is teleurgesteld over het vonnis. “Wij waren oprecht van mening dat wat FTD deed, binnen de Nederlandse wet legaal was”, verklaart FTD-directeur Ronald Sievers. “Helaas beslist de rechtbank nu anders. We onderzoeken de mogelijkheden voor hoger beroep.”

De rechtbank Haarlem bepaalt echter dat FTD het illegaal uploaden naar Usenet stimuleert. Dat is volgens de rechtbank “maatschappelijk onzorgvuldig”. Dat downloaden legaal is, zoals het Gerechtshof Den Haag onlangs bepaalde in een andere rechtszaak van FTD, vond de rechtbank niet doorslaggevend.

Uitspraak FTD vs BREIN uitgesteld

De uitspraak in de bodemprocedure tegen stichting BREIN is door de rechtbank Haarlem uitgesteld tot 29 december. In deze rechtszaak die FTD heeft aangespannen eist FTD een verklaring voor recht dat haar dienst legaal is en dat de auteursrechtenwaakhond moet stoppen met het platform “zonder meer strafbaar” te noemen.

Downloaden legaal, maar downloadplatform FTD ‘stimuleert uploaden’

Het is verboden om op een internetforum te melden dat een film uit illegale bron te downloaden is. Dat besliste het Gerechtshof Den Haag vandaag in het hoger beroep tussen filmmaatschappij Eyeworks en downloadgemeenschap FTD. Het platform van FTD, waar mensen elkaar kunnen wijzen op wat er op internet te downloaden is in de zogeheten Usenet nieuwsgroepen, is “onrechtmatig” omdat hiermee wordt geprofiteerd van illegaal aanbod. Het maakt dus niet uit of men nu een hyperlink of torrent plaatst of in gewoon Nederlands op de aanwezigheid van de film wijst. Maar downloaden is legaal, bevestigt het Hof.
De uitspraak vernietigt een geruchtmakende uitspraak waarin het FTD-platform werd aangemerkt als verspreider van de film: melden waar een film te downloaden is, zou hetzelfde zijn als deze zelf online zetten. “We zijn opgelucht dat het Hof dat vonnis heeft teruggedraaid”, aldus FTD-directeur Ronald Sievers. “Het zou absurd zijn als FTD wel, en sites als Pirate Bay of Mininova geen inbreuk op het auteursrecht plegen. En we wachten nu op het definitieve oordeel van de rechtbank in Haarlem over de vraag of we écht tegen de wet handelen.”

Het Gerechtshof bevestigt wél dat downloaden uit illegale bron toegestaan is. Rechthebbenden zijn vandaag de dag meer gediend met de thuiskopievergoeding die zij daarvoor krijgen. De Europese auteursrechtwetgeving kan niet zó ver worden opgerekt dat zij dit kan verbieden in de huidige situatie in Nederland.

De rechtszaak van Eyeworks loopt parallel aan een door FTD al eerder aangespannen bodemprocedure tegen stichting BREIN over hetzelfde onderwerp. FTD verwacht dat zij in die procedure gelijk zal krijgen, ondanks deze uitspraak. “Het Hof kan nu de feiten niet uitgebreid onderzoeken, omdat het om een kort geding gaat”, legt FTD’s juridisch adviseur Arnoud Engelfriet uit. “Men moet inschatten wat de bodemrechter zou oordelen, maar het is zeker niet gezegd dat de bodemrechter tot dezelfde conclusie zal komen. We vertrouwen erop dat rechtbank in de BREIN-zaak tot het oordeel zal komen dat FTD niet tegen de wet handelt.”

Voor FTD verandert er dan ook weinig. De Eyeworks-films mogen al niet meer besproken worden op het platform. Zij wacht met vertrouwen op de uitspraak in de bodemprocedure. In die procedure zijn begin oktober de pleidooien geweest en de rechtbank Haarlem beraadt zich nu op haar oordeel. De rechtbank Haarlem doet hopelijk binnenkort uitspraak.

pdf icon  Lees hier de gehele uitspraak (pdf, 4.3 mb)

Verslag zitting bodemprocedure FTD vs BREIN

Gisteren diende dan eindelijk de mondelinge behandeling van onze bodemprocedure tegen stichting BREIN. De rechtbank Haarlem had de grootste zaal voor ons beschikbaar gesteld, en dat was maar goed ook want het was behoorlijk druk. Het aanwezige publiek had een lange zit voor de boeg: we zijn van half twee tot kwart over zes bezig geweest!

Onze advocaat Gijsbert Brunt mocht het spits afbijten met zijn pleidooi. In duidelijke termen en met leuke vergelijkingen (FTD is de Iens van Usenet: je kunt wel recensies lezen maar daarna heb je nog steeds honger) maakte hij de rechtbank duidelijk waar het bij FTD om draait. Bij FTD kun je spotten wat er te downloaden is op Usenet, meer niet. FTD uploadt niet, FTD biedt geen downloads aan gebruikers vertellen daar alleen wat er zoal op Usenet staat. Dat mag je wellicht onkies vinden, dat mag je profiteren van illegale zaken vinden, maar het is in Nederland wél legaal. Net zoals de belastingconstructie van het Koninklijk Huis via Guernsey niet netjes maar wel legaal was.

We hadden een onafhankelijke deurwaarder (Equilibristen) ingeschakeld om nu eens wat feiten op tafel te krijgen. Hoe werkt FTD en hoezo kun je daarmee downloaden, zoals BREIN steeds riep? De deurwaarder en de meegenomen technisch deskundige lieten zien dat je bij FTD wel kunt zien wat er te vinden is op Usenet, maar dat je voor het echte downloaden zelf toch echt buiten FTD om moet gaan. FTD is dus geen noodzakelijke schakel om een film te krijgen, en al helemaal geen “entertainmentwinkel” waar je de films meteen kunt ophalen.

Daarna was het de beurt aan Brein. Die bleef bij haar mantra’s: FTD is een entertainmentportal want ze “ontsluit” Usenet en is daarmee in feite uitgever van Usenet geworden. Ook hamerde ze uitgebreid op de rol van de moderatoren: die screenen actief, en daarmee zou FTD verantwoordelijk worden voor de inhoud van alle spots. Dit terwijl we hadden aangetoond dat moderatoren slechts 9% van de spots lezen, en dan ook nog eens alleen na modmelding. Moderatoren hebben zelf ook een leven, immers.

In de repliek (de reactie op Brein’s pleidooi) veegde advocaat Brunt dan ook de vloer aan met de stellingen van Brein. In niet mis te verstane termen maakte hij duidelijk dat FTD toch écht geen uitgever van Usenet is en dus zeker niet aansprakelijk kan zijn voor illegale uploads. Ook niet op grond van de rechtspraak die Brein had aangedragen: die ging over Engelse rechtszaken (Newzbin) of websites met een eigen eindredactie waar je foto’s kon uploaden. Allemaal zeer zeker niet te vergelijken met Usenet, laat staan met FTD.

De rechtbank nam alle informatie tot zich op een eerlijke en objectieve wijze. Men had zich duidelijk ingelezen en was inhoudelijk genoeg thuis in de materie om enkele slimme vragen te stellen. We zijn dan ook zeer benieuwd naar het vonnis. Aan het einde van de zitting werd een datum van 17 november genoemd daarvoor, maar meteen met een duidelijk voorbehoud dat het best wel eens wat later kan worden.

En nu gaan we weer hard aan het werk om de zitting van donderdag (Eyeworks, hoger beroep) voor te bereiden!

FTD gaat in hoger beroep tegen ‘bestandsnaam’-vonnis

Usenetgemeenschap FTD tekent hoger beroep tegen het geruchtmakende vonnis van de rechtbank Den Haag waarin het noemen van een bestandsnaam werd gelijkgesteld met publicatie van de film zelf. Dit vonnis, dat door de juridische gemeenschap scherp veroordeeld wordt, zou betekenen dat elke vorm van informatie verstrekken over illegale uploads als inbreuk op auteursrechten kan worden aangemerkt. FTD is verbijsterd over deze uitspraak en heeft er het volste vertrouwen in dat het Gerechtshof in hoger beroep deze redenering terug zal draaien.
FTD is een internetplatform waar mensen elkaar kunnen wijzen op films en muziek die te downloaden zijn vanaf het wereldwijde Usenet-netwerk. In het gewraakte vonnis worden de in gewoon Nederlands gestelde berichtjes van gebruikers gelijkgesteld met publicatie van de film zelf. FTD wordt bovendien voor die berichtjes verantwoordelijk gehouden. FTD zou namelijk een “sleutelrol” vervullen en het “eenvoudiger” maken om films te downloaden en dat is volgens de rechter een inbreuk op het auteursrecht. “Die lijn doortrekkend is de filmladder dus hetzelfde als een bioscoopvoorstelling.” aldus FTD-directeur Ronald Sievers. “Wij vinden dit vonnis gevaarlijk voor internet en daarom gaan we zonder meer in hoger beroep.”

In het vonnis beroept de rechter zich op een Britse zaak over Newzbin, een zoekmachine, en een Europese uitspraak over televisiedoorgifte in hotels. FTD wijst die vergelijking scherp van de hand. FTD’s jurist Arnoud Engelfriet: “Newzbin verschafte downloadcodes en een hotel geeft televisiesignalen door. FTD staat daar mijlenver vanaf. Op FTD kan alleen worden gepraat over te downloaden materiaal. Voordat je van daar naar een daadwerkelijke download komt, moet er nog heel wat gebeuren. De rechter negeert dat compleet. Het enkele feit dat het ‘eenvoudiger’ zou worden door FTD is voor hem genoeg. Dat is aperte onzin en in strijd met zes jaar jurisprudentie.”

Naast deze zaak is FTD ook verwikkeld in een bodemprocedure met stichting BREIN. FTD eist een verklaring voor recht dat haar dienst legaal is en dat de auteursrechtenwaakhond moet stoppen met het platform “zonder meer strafbaar” te noemen. De twee rechtszaken financiert FTD met donaties van haar leden en sympathisanten. Sievers: “We zijn erg blij met de steun die we hebben gekregen tot dusverre. Maar dit is een gevecht van de lange adem, en we hopen dat we voldoende donaties blijven krijgen zodat we dit tot het einde kunnen uitzingen.”

Praten over illegale films hetzelfde als die film verspreiden

Op een internetforum melden dat een film uit illegale bron te downloaden is, is hetzelfde als die film verspreiden. Dat besliste de kortgedingrechter vandaag in het kort geding tussen Eyeworks en Usenetgemeenschap FTD. FTD biedt een platform waar mensen elkaar kunnen wijzen op wat er op internet te downloaden is in de zogeheten Usenet nieuwsgroepen. Eyeworks vorderde via de rechter dat er niet gewezen mag worden op haar film “Komt een vrouw bij de dokter”. De rechter gaf Eyeworks gelijk, en oordeelde daarbij dat FTD de film openbaar maakt in de zin van de Auteurswet. FTD is geschokt door het vonnis, dat mijlenver afstaat van alle jurisprudentie op dit gebied.

FTD is een internetplatform waar mensen elkaar kunnen wijzen op films en muziek die te downloaden zijn vanaf het wereldwijde Usenet-netwerk. FTD gebruikers bieden daarbij geen hyperlinks of andere codes aan waarmee dat downloaden in gang gezet kan worden. De rechtbank Den Haag oordeelt nu echter dat dit niet relevant is. Ook het structureel gelegenheid bieden elkaar erop te kunnen wijzen dat er illegaal aanbod te downloaden is, is al genoeg om van een publicatie (openbaarmaking) in de zin van de Auteurswet te spreken. De rechtbank houdt FTD hiervoor aansprakelijk, hoewel het niet FTD is maar haar gebruikers die de berichten plaatsen.

De rechter gaat niet in op de vraag of downloaden uit illegale bron mag of niet, maar oordeelt dat FTD de film publiceert door het “eenvoudiger” te maken dat deze gedownload kan worden. De forumberichten waarin gebruikers elkaar wijzen op downloadbaar materiaal worden gezien als “sleutels” waarmee men toegang zou kunnen krijgen tot films en ander materiaal.

Het vonnis staat hiermee mijlenver af van de gevestigde jurisprudentie. In eerdere zaken tegen onder andere Mininova, Pirate Bay, MyP2P en ZoekMP3 werd de afgelopen tien jaar juist geoordeeld dat het publiceren van hyperlinks of torrents naar illegaal aanbod géén openbaarmaking is. FTD is geschokt door dit vonnis, omdat het zelfs zo is dat zij noch haar gebruikers hyperlinks of torrents aanbieden. Op het FTD platform worden enkel berichtjes geplaatst (in de Nederlandse taal), zonder downloadcodes van welke aard dan ook. Maar die berichtjes worden nu – in tegenstelling tot hyperlinks – juist wel als mede-openbaarmaking aangemerkt.

FTD overweegt sterk om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Vanwege de afwijking van de jurisprudentie is zij vol vertrouwen dat ze dit zal winnen.

Dit vonnis staat los van de bodemprocedure die FTD tegen stichting BREIN heeft aangespannen. Daarin eist FTD een verklaring voor recht dat haar dienst legaal is en dat de auteursrechtenwaakhond moet stoppen met het platform “zonder meer strafbaar” te noemen. In deze zaak is op 5 oktober 2010 een mondelinge behandeling bij de rechtbank Haarlem.

pdf icon Lees het vonnis (pdf, 0.2 mb)

Zitting FTD vs BREIN op 5 oktober 2010

Zojuist heeft de rechtbank Haarlem ons medegedeeld dat de mondelinge zitting in onze zaak tegen BREIN zal plaatsvinden op 5 oktober 2010 om 13.30 uur. De zitting is openbaar, iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.
Als je wilt komen, maak dan even een melding in dit topic (FTD forumaccount vereist) zodat we bij grote belangstelling de rechtbank kunnen verzoeken om een voldoende grote zaal.

De rechtbank Haarlem vind je overigens hier:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Haarlem/Routebeschrijving.htm

Na de zitting gaan we nog op de Grote Markt zitten. Arnoud sponsort een rondje.

Impressie kort geding FTD vs EYEWORKS

Op 19 mei vond het kort geding tegen Eyeworks plaats, waarin FTD vordert dat het ex parte bevel van 12 mei ongedaan gemaakt wordt. FTD oprichter R. Sievers was er bij en tekende het volgende verslag op.
“Onze onderbouwing was solide, zakelijk, to-the-point — maar weliswaar technisch. Je ontkomt er niet aan om Usenet op een technische manier te moeten uitleggen, omdat het van belang is om aan te geven hoe ver FTD van Usenet, en dus het daadwerkelijke downloaden, verwijderd is. En ja, dat uitleggen gaat dan met behulp van plaatjes en pijlen en een zeer vereenvoudigde weergave, om de rechter te helpen meer inzicht te krijgen hoe Usenet, NZB zoekmachines en FTD afzonderlijk van elkaar werken.

En dat was geen overbodige luxe. Zelf heb ik het gevoel dat de rechter niet geheel tech savy is; er kwamen vragen over hoe je nou precies filmpjes ‘streamt van usenet’ en de rechter maakte wat opmerkingen over externe servers en cloud computing die ik niet helemaal kon plaatsen. Vervolgens vergeleek de rechter FTD met een soort coffeeshop; waar de inkoop van de waren (wiet) illegaal is aan de achterdeur. Die verkeerde voorstelling van zaken werd al snel weerlegd door onze advocaat middels het tonen van een eenvoudige stadsplattegrond. FTD is die plattegrond, en gebruikers plaatsen op die plattegrond hennepblaadjes waar lokaties van coffeeshops in die stad te vinden zijn. Niets meer en niets minder.

De verdediging, vertegenwoordigt door de bekende advocaat Dirk Visser (die ook vaak voor Brein optreedt), opende haar betoog met een verhaal over hoeveel geld het kost om een film te produceren en dat de film, zelfs na 1.2 miljoen bioscoopbezoekers en behorende tot het grootste Nederlandse verkoopsucces van de afgelopen 10 jaar, nog steeds niet uit de rode cijfers is. Allemaal irrelevant voor deze zaak uiteraard. Visser had zelfs het lef om te beweren dat je na het zoeken naar een film met behulp van een NZB zoekmachine, het aanklikken van de “Create NZB” knop voldoende was om de film direct te laten afspelen. Vervolgens erkende Visser wel dat wat FTD doet wellicht niet onder ‘openbaarmaking’ valt; maar vroeg de rechter om ‘een gewaagde uitspraak’ te doen en FTD toch op ‘openbaarmaking’ aan te spreken. Visser daagde de rechter uit om zes jaar jurisprudentie naast zich neer te leggen, in de hoop hiermee nieuwe jurisprudentie los te schudden.

Over het uiteindelijke oordeel van de rechter blijft het gissen; besluit de rechter de feitelijke waarheid en FTD’s onbetrokkenheid bij openbaarmaking te erkennen of laat hij zich verleiden door de mantra’s, de niet terzake doende argumenten en het uitdagende schouwspel van de verdediging?

Wij vertrouwen in het oordeel van de rechter. Over exact twee weken weten we meer.”

Ex parte verbod Eyeworks

Zojuist heeft FTD op gerechtelijk bevel een aantal spots verwijderd rond de film “Komt een vrouw bij de dokter”. Eyeworks productions heeft via een zogeheten ex parte verbod (een procedure zonder hoor en wederhoor) bij de rechtbank Den Haag voor elkaar gekregen dat deze spots als “openbaarmaking” worden aangemerkt. Dit is volstrekt ten onrechte, maar vanwege de zeer korte termijn en de hoge dwangsom (10.000 euro per dag) kan FTD niet anders dan aan dit bevel gehoor geven.
De advocaten van Eyeworks (waaronder de bekende Brein-advocaat Dirk Visser) hebben bij de rechtbank Den Haag betoogd dat het schrijven over een downloadbare film op Usenet een “openbaarmaking” (publicatie) van diezelfde film is. Dit is apert onjuist, zoals ook herhaaldelijk de afgelopen zes jaar in de rechtspraak is uitgemaakt. Omdat de door Eyeworks gekozen procedure (ex parte) geen wederhoor kent, had FTD geen kans de rechter hierover te informeren.

FTD heeft mei vorig jaar een bodemprocedure aangespannen tegen stichting BREIN om voor eens en altijd duidelijk te krijgen dat voor eigen gebruik downloaden van Usenet legaal is, tussenpersonen als FTD niet zelf entertainmentbestanden openbaar maken en dat het praten over downloadbare films en muziek niet tegen de wet kan zijn. FTD is dan ook zeer verbolgen dat Eyeworks een voorschotje neemt op deze rechtszaak en FTD aanspreekt met een claim die lijnrecht tegen de vaste jurisprudentie ingaat.

Woensdag 19 mei dient een kort geding waarin FTD vordert dat het bevel ongedaan gemaakt wordt. Tot die tijd zijn alle spots en discussies over waar de film te downloaden is, verwijderd.

FTD maakt einde aan mantra’s van BREIN

Neologismen en mantra’s, dat is waar BREIN’s standpunt op gebaseerd is. In haar gisteren ingediende conclusie van dupliek verwerpt FTD alle argumenten van BREIN dat FTD onrechtmatig zou handelen. FTD doet niet anders dan dat zij derden de gelegenheid geeft elkaar te informeren over vindplaatsen van te downloaden materiaal op Usenet. Er staan geen bestanden op FTD, geen hyperlinks naar bestanden, geen toegangssleutels voor dergelijke bestanden of wat dies meer zij. Derden wisselen slechts informatie uit.

BREIN probeert FTD over dezelfde kam te scheren als Bittorrent- en filesharingsites door de berichten op FTD op één lijn te stellen met torrentbestanden, hashcodes of hyperlinks die daar gebruikt worden. Zij gebruikt zelfverzonnen kreten als “toegangssleutels”, “entertainmentportal” en “webwinkel” om zo te camoufleren wat op FTD gebeurt: dat mensen berichten in gewoon Nederlands voor elkaar achterlaten.

Ook blijft BREIN hameren op haar standpunt dat het praten over te downloaden materiaal al een openbaarmaking (publicatie) van dat materiaal in de zin van de Auteurswet is. Dit standpunt hanteert BREIN nu al een jaar of tien in elke rechtszaak die zij voert – en elke keer heeft ze bij de rechter het deksel op de neus gekregen.

Kortom, als je het maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waar, lijkt de waakhond van de entertainmentindustrie te denken. FTD heeft er alle vertrouwen in dat de rechtbank door deze mantra’s heen zal prikken en FTD zal zien voor wat zij is: een discussieplatform voor mensen die legaal willen downloaden van Usenet.

De volgende stap is naar alle waarschijnlijkheid een zitting waarin de partijen mondeling hun standpunt kunnen toelichten. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting zal plaatsvinden, aangezien dit afhankelijk is van de agenda van de rechtbank. Zodra de rechtbank een datum vaststelt, zullen wij u via deze site daarvan op de hoogte stellen.

pdf icon Conclusie van dupliek in reconventie FTD (pdf, 2.7 mb)

Brein wil praten over downloads verbieden

Het is verboden om op Internet te melden wat er in illegale bronnen te vinden is. Dat blijkt uit Brein’s conclusie van dupliek in de rechtszaak tussen de auteursrechtenlobbygroep en Usenetgemeenschap FTD. FTD biedt een platform waar mensen elkaar op materiaal kunnen wijzen dat in de Usenet nieuwsgroepen te downloaden is. Hierbij gaat het niet om hyperlinks of torrents, maar om gewone forumberichten. Hoewel downloaden in Nederland legaal is (mits voor strikt eigen gebruik), eist Brein dat FTD haar activiteiten staakt. De auteursrechtengroep eist daarmee in feite een verbod op praten over downloads uit illegale bron.
Op 15 mei spande FTD, de grootste Nederlandstalige community van Usenet-enthousiastelingen een rechtszaak aan tegen stichting Brein. De Usenetcommunity eiste dat Brein wordt verboden nog te stellen dat FTD zich met illegale zaken bezighoudt. Ook wil zij van de rechter een bevestiging dat downloaden van muziek en films voor eigen gebruik legaal is, omdat Brein ook hierover ten onrechte twijfel zaait in de media.

In reactie daarop eist stichting Brein dat FTD haar platform sluit. De lobbyclub blijft hameren op de uploads van illegaal materiaal die op Usenet plaatsvinden, maar vergeet daarbij dat FTD daar niets mee te maken heeft. FTD is immers geen filesharing platform waarbij up- en downloaders aan elkaar gekoppeld worden. Wanneer materiaal op FTD getipt wordt, is een eventuele upload al geschied. Brein wil met andere woorden FTD met terugwerkende kracht aansprakelijk stellen voor wat derden deden voordat daarover op FTD geschreven werd.

Brein herhaalt haar beschuldigingen dat FTD werken openbaar maakt en daarmee de Auteurswet zou schenden, iets dat evident onjuist is nu er via FTD niets te downloaden valt. FTD biedt slechts een plek waar mensen kunnen lezen over materiaal dat op Usenet te downloaden valt. In alle rechtszaken over dit punt is uitgemaakt dat het aanbieden van zulke informatie geen openbaarmaking in de zin van de Auteurswet is.

Met termen als “toegangssleutel” en “routebeschrijving” probeert Brein te verdoezelen waar het werkelijk om gaat: mensen melden in gewoon Nederlands wat zij op Usenet zien, zodat anderen dit (legaal, voor eigen gebruik) kunnen downloaden. Hier is dus geen sprake van aanbieden van hyperlinks, torrents, NZB-bestanden of andere technische mogelijkheden om werk te downloaden. Brein zegt in feite dat het verboden moet worden om te praten over te downloaden materiaal.

pdf icon Conclusie van dupliek BREIN (pdf, 13.7 mb)

FTD wijst claims van BREIN af

Stichting Brein’s beweringen dat FTD inbreuk op auteursrechten zou maken is juridisch nergens op gebaseerd. En het platform voor Usenet-enthousiastelingen doet ook op geen andere wijze iets onrechtmatigs. Dat blijkt uit de conclusie van antwoord die FTD vandaag indiende bij de Haarlemse rechtbank. FTD reageert hiermee op Brein’s tegeneis van 24 juni dat FTD zo snel mogelijk haar deuren zou moeten sluiten en bovendien een schadevergoeding zou moeten betalen.

Brein probeert in feite FTD in de schoenen te schuiven dat er steeds meer muziek en films op Usenet staan. Maar dat is niet FTD’s schuld. Zij biedt alleen een plek waar mensen kunnen melden dat er op Usenet staat zodat anderen dat kunnen downloaden. En downloaden van muziek en films is in Nederland volstrekt legaal (mits voor eigen gebruik).

Brein heeft daarbij ongelijk als ze zegt dat FTD een “onmisbare schakel” is in het proces van up- en downloaden. Downloaden en uploaden op Usenet gebeurt al jaren en zal net zo hard doorgaan als FTD haar deuren zou moeten sluiten. En er zijn veel ander partijen behulpzaam zijn bij het vinden van te downloaden materiaal op Usenet.

Wat Brein met haar eis in feite doet, is FTD vergelijken met Bittorrent-sites als Mininova: daar moet je heen om speciale codes (torrentbestanden) te vinden om het downloadproces te kunnen starten. Op FTD staat niet meer dan gewone tekstberichtjes waarin mensen melden wat ze gezien hebben.

Verder is het hoogst opmerkelijk dat Brein om een schadevergoeding vraagt. De wet (art. 3:305a BW) verbiedt organisaties als Brein met zoveel woorden om schadevergoeding te eisen. Dat kunnen alleen de rechthebbenden zelf, en die zijn hier geen partij.

FTD is daarbij overigens van mening dat als die rechthebbenden al schade zouden hebben geleden, dat in feite hun eigen schuld is. Zij hebben jarenlang niets gedaan om digitale exploitatie van hun werken te stimuleren en zij zijn blijven investeren in de lucratieve verkoop van ‘de zilveren schijfjes’. Zoals Matt Mason, auteur van het boek Piraterij het formuleert: “Piraterij ontstaat wanneer een markt niet naar behoren functioneert.” Brein probeert dus in feite de rekening voor dit te lange stilzitten te presenteren aan partijen als FTD.

FTD is en blijft ervan overtuigd dat zij geheel legaal handelt met haar platform. Echter, voordat de rechtbank met een vonnis komt, zullen er nog enkele juridische stappen volgen. De bal ligt nu weer bij Brein, waarna FTD nog één laatste reactie mag geven. Waarschijnlijk zal de rechtbank daarna een zitting organiseren om de partijen te horen.

pdf icon Conclusie van repliek in conventie / conclusie van antwoord in reconventie (pdf, 6.5 mb)

Ouder nieuws

Voor ouder nieuws over onze strijd tegen BREIN, zie het archief.

Pers

Alle vragen vanuit de pers kunnen gestuurd worden naar pers@ftd.nu.

Vraag & Antwoord

Wat is FTD precies?

FTD is een platform voor mensen die elkaar willen wijzen op materiaal dat ze op Usenet vinden. Usenet bevat vele duizenden gigabytes aan muziek, films en ander materiaal, en het valt niet mee om daarin te vinden wat je wilt. Als je iets leuks ziet, kun je daar een berichtje over achterlaten op FTD. Omgekeerd kun je met zo’n berichtje gaan zoeken op Usenet.

Waarom deze rechtszaak?

In januari kondigde stichting Brein aan dat ze Usenet nieuwsgroepen op de korrel zouden nemen. FTD werd als meest zichtbare groep van Usenet-enthousiastelingen als eerste aangesproken. We hebben met Brein overlegd en zelfs onze site op enkele punten aangepast, maar dat mocht allemaal niet baten. Vandaar dat we de kwestie nu aan de rechter voorleggen zodat deze kan bevestigen dat we inderdaad legaal zijn.

Hoe groot is FTD?

FTD is in 2001 begonnen en heeft op dit moment meer dan 450.000 geregistreerde gebruikers.

Wat is ons doel?

FTD vindt dat ze volstrekt legaal handelt. We willen dan ook dat de rechter dit bevestigt, zodat Brein niet langer te pas en te onpas kan roepen dat wij “strafbaar” zouden zijn of zouden helpen bij het schenden van de auteurswet.

Wanneer komt de uitspraak?

Dit is een bodemprocedure, waarin de rechtbank in detail in kan gaan op deze kwestie. De rechtbank kan bijvoorbeeld deskundigen oproepen als onafhankelijke getuigen. Het is moeilijk te zeggen hoe lang het zal duren, maar het kan gerust meer dan een jaar zijn.

Verspreidt FTD zelf die muziek en films?

Nee. FTD verspreidt niets maar is alleen maar een prikbord met berichten van mensen die iets hebben gezien op Usenet. Wil je dat materiaal zelf downloaden, dan moet je zelf aan de slag. FTD helpt daar niet bij.

Wat is Usenet?

Usenet is een wereldwijd netwerk voor het verspreiden van berichten, muziek, films en software. Het is uit 1978 en dus een van de oudste onderdelen van Internet, veel ouder dan het World-Wide Web. Mensen kunnen een bericht uploaden (dat heet “posten” op Usenet) en dat wordt dan verspreid naar honderden servers over de hele wereld. Daar kan iedereen die wil het downloaden.

Is downloaden van Usenet niet illegaal?

In Nederland is downloaden van muziek en films legaal, ook als je het uit een illegale bron verstrekt. Dat staat zo in de Auteurswet, en de minister heeft herhaaldelijk tegen het parlement verklaard dat dit inderdaad de bedoeling was.

Vorig jaar heeft de rechtbank in Den Haag toch downloaden illegaal verklaard?

Tegen dat vonnis is hoger beroep ingesteld, dus dat vonnis heeft geen juridische werking. Bovendien ging die zaak om de hoogte van de vergoeding voor kopiëren op CD’s en DVD’s en niet om de vraag of downloaden legaal was.

Waar kan ik het nieuws LIVE volgen?

Je kan ons volgen op twitter. De belangrijkste nieuwsberichten zullen uiteraard ook geplaatst worden op deze site.

Wat kan ik als gebruiker doen om te helpen?

Naast uiteraard de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen en tegen iedereen te vertellen over onze strijd, zou je kunnen overwegen ons financieel te steunen om zo bij te dragen in de juridische kosten. Dit kan door het doen van een vrijwillige donatie of door bannerruimte in te kopen via het FTD Prepaid Advertising Programma. Alvast bedankt en samen staan wij sterker!

Discussie

Geef je mening over onze strijd op het FTD forum (forumaccount nodig) of via twitter

Fight To Defeight